Linia produkcyjna pieczywa

Linia produkcyjna pieczywa

Linia produkcyjna pieczywa

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej najnowocześniejszej technologicznie linii produkcyjnej tradycyjnego pieczywa według przedstawionej dokumentacji, a także opracowanie technicznych rozwiązań okablowania linii w miejscach, gdzie pojawiały się ograniczenia konstrukcyjne budynku. W zakres zadania wchodziło: wykonanie kompletnych tras kablowych wraz z okablowaniem zasilającym, sterującym oraz zabezpieczającym, montaż rozdzielni lokalnych i głównych oraz dodatkowo rozprowadzenie instalacji pneumatycznej do zasilania urządzeń procesu wyrobu produktu. Realizacje prac utrudniały zmienne temperatury panujące w pomieszczeniach oraz trudno niedostępne miejsca pomiędzy szczególnymi segmentami linii produkcyjnej.

Magdeburg 2017