Zasilanie walcowni aluminium

Zasilanie walcowni aluminium

Zasilanie walcowni aluminium

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie tras kablowych, ułożenie kabli zasilających rozdzielnie oraz podłączenie wszelkich urządzeń. W zakres zadania wchodziły: montaż koryt kablowych na konstrukcjach położonych od kilku do kilkunastu metrów nad podłogą oraz znajdujących się w specjalnych podziemnych tunelach kablowych. Kilkadziesiąt tysięcy metrów ułożonych kabli należało podłączyć do urządzeń oraz przygotowanych szaf rozdzielczych bądź zasilających. Oprócz słabego dostępu do miejsc prowadzenia tras kablowych, prace utrudniało straszne zabrudzenie powietrza oraz wszelkich powierzchni, a także wysokie temperatury oraz trudny do zniesienia hałas.

Essen 2018