Modernizacja linii do pakowania

Modernizacja linii do pakowania

Modernizacja linii do pakowania

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania była modernizacja istniejącej linii do paletyzacji worków z granulatem. W zakres zadania wchodziły: demontaże elementów konstrukcji budynku oraz istniejącej technologii, a następnie montaż nowych urządzeń. Prace instalacyjne obejmowały: demontaż starego okablowania wraz z rozdzielniami i systemami bezpieczeństwa oraz wykonanie nowego okablowania, montaże nowych szaf i pulpitów oraz systemu bezpieczeństwa. Oprócz słabego dostępu do miejsc prowadzenia tras kablowych, prace utrudniało straszne zabrudzenie powietrza oraz wszelkich powierzchni, a także wysokie temperatury.

Płock 2017