Kompletna instalacja elektryczna hotelu

Kompletna instalacja elektryczna hotelu

Kompletna instalacja elektryczna hotelu

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku adoptowanym na hotel. W zakres zadania wchodziły demontaże starych instalacji oraz montaż nowej instalacji elektrycznej. Prace obejmowały: montaż nowego złącza z układem pomiarowym, zasilenie budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telewizyjnej, montaż systemu oświetlenia awaryjnego z monitoringiem oraz montaż monitoringu hotelu.

Olsztyn 2016-2017