Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalno – biurowego

Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalno – biurowego

Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalno – biurowego

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w byłym budynku koszarowym adoptowanym na budynek mieszkalno-usługowy. W zakres zadania wchodziły demontaże starych instalacji oraz montaż nowej instalacji elektrycznej. Prace obejmowały: montaż nowego złącza z układem pomiarowym, zasilenie budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telewizyjnej, montaż systemu oświetlenia awaryjnego z monitoringiem oraz montaż monitoringu i kontroli dostępu.

Olsztyn 2017