Zasilanie technologii zakładu

Zasilanie technologii zakładu

Zasilanie technologii zakładu

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie tras kablowych oraz ułożenia kabli zasilających technologię nowoczesnego magazynu. W zakres zadania wchodziły: montaż koryt kablowych na konstrukcjach położonych od kilku do kilkunastu metrów nad podłogą oraz ułożenie kilku tysięcy metrów kabli wraz z podłączeniami do przygotowanych szaf rozdzielczych bądź zasilających. Zadanie utrudniał słaby dostęp do miejsc prowadzenia tras kablowych.

Olsztynek 2017