Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Kompletna instalacja elektryczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania było wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w byłym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W zakres zadania wchodził montaż nowej instalacji elektrycznej. Prace obejmowały: montaż nowego złącza z układem pomiarowym, zasilenie budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telewizyjnej, montaż systemu oświetlenia awaryjnego z monitoringiem oraz montaż monitoringu i kontroli dostępu.

Olsztyn 2016-2017