Formy do bloków samochodowych

Formy do bloków samochodowych

Formy do bloków samochodowych

ZAKRES PRAC

Przedmiotem kolejnego zadania była modernizacja jednego z wielu znajdujących się na zakładzie stanowisk wytrysku form do bloków samochodowych. W zakres zadania wchodziły: demontaże oraz ponowne montaże już nowych, kompletnych tras kablowych wraz z okablowaniem zasilającym, sterującym oraz zabezpieczającym, ponadto wymiana rozdzielni głównej oraz pulpitów sterujących i rozprowadzenie instalacji pneumatycznej do zasilania urządzeń procesu wyrobu produktu. Dodatkowe zadanie polegało na demontażu starego i montażu nowego robota wykonującego proces, wraz z wykonaniem nowego okablowania. Realizacje prac odbywała się niesprzyjających warunkach: wysokim natężeniu hałasu panującym w halach oraz w zanieczyszczonym powietrzu.

Belfast 2016